Privacyverklaring Nathalie Rooze
– GrusGrus Tekstproducties

Je wilt grip hebben op de online sporen die je nalaat en weten wat er met je gegevens gebeurt. Dat vind ik zelf ook logisch. Daarom ik heb onderstaande privacyverklaring met zorg opgesteld. 

Bezoek je mijn website, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Het is verplicht deze privacyverklaring in begrijpelijke woorden te schrijven, een eis waar ik als tekstschrijver helemaal achter sta. Eigenlijk zou dat voor elk document moeten gelden en in ieder geval voor de zogenoemde kleine lettertjes en de algemene voorwaarden.

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
GrusGrus Tekstproducties verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je mij inhuurt als tekstschrijver.

Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:
– De naam van de browser die je gebruikt.
– Het besturingssysteem dat je gebruikt.
– De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt.

Waarom verwerk in de persoonsgegevens?
Grofweg zijn er twee redenen waarvoor ik je persoonsgegevens nodig heb. De eerste reden is dat ik ze gebruik om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om je te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
In principe ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Daarnaast zijn er enkele partijen die in een aantal gevallen toegang hebben tot jouw gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:
– De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
– Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.

Wat doe ik met cookies?
GrusGrus Tekstproducties gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website.

Daarnaast bestaan er nog tracking cookies die het surfgedrag van de bezoeker volgen. Die maken het mogelijk om gerichter te kunnen adverteren. Voor deze cookies is een cookieverklaring nodig omdat hiervoor persoonsgegevens worden gebruikt. GrusGrus gebruikt deze cookies niet.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting hierover op veilig internetten.

Wat doe ik met google analytics?
De analytische cookies zijn nodig om Google Analytics te kunnen gebruiken. Met die gegevens krijg ik inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Dat maakt het mogelijk mijn website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en ik maak geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:
– Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zeven jaar omdat ik wettelijk verplicht ben mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
– Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan hangt het van de reden van dit zakelijk contact af hoe lang ik je gegevens bewaar. Wil je daar meer over weten, dan vertel ik je graag welke gegevens ik van je heb en wat ik ermee doe.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
GrusGrus Tekstproducties neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en de letters ‘https’ voor de url.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

Neem contact met me op als je je gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek. Waarschijnlijk sneller, maar ik ben natuurlijk ook wel eens op vakantie of om andere redenen niet goed bereikbaar.

Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem contact op met:
GrusGrus Tekstproducties, Nathalie Rooze, Eric de Noormanhof 1, 1336 GM Almere
www.grusgrus.nl, nathalie@grusgrus.nl, 06-29213972